Pre Loader

Nettverksarkitekt

Nettverksarkitekt

Jeg tilbyr sikre, automatiserte og skalerbare nettverksløsninger tilpasset dine behov. Gjennom tett samarbeid er jeg din støttespiller, diskusjonspartner og ekstra kapasitet som hjelper deg med å designe, implementere og optimalisere nettverk og infrastruktur.

Jeg har erfaring fra arkitektur og design av nettverksløsninger og SD-WAN (Meraki). Jeg setter meg inn i de løsningene og produktområdene jeg jobber med.

Jeg har en god forståelse for infrastruktur, på bakgrunn av at jeg har arbeidet med blant annet servere og datasenter . Kombinasjonen av denne kompetansen gir han et godt bilde av helheten når nye løsninger eller endringer skal på plass.