Pre Loader

Bjørn Myhre

Jeg hadde gleden av å jobbe sammen med Hawar i et stort kundeprosjekt, hvor Hawar var leid inn for å bistå som nettverksarkitekt. Han var en meget dyktig og driftig nettverksressurs, som det var en glede å jobbe sammen med. I tillegg til sin kompetanse, så bidro Hawar til et godt og hyggelig samarbeid med sitt smilende vesen.

Jeg ser frem til å jobbe med Hawar ved neste korsvei!

Bjørn Myhre

LøsningsdesignerTelia