Pre Loader

Benny Adelved

Hawar Koyi sin innsats har vært svært tilfredsstillende. Han har vært et positivt innslag i bedriften både faglig og sosialt. Hans evne til å påta seg en oppgave og løse den i sin fra start til slutt har vært en god tilgang for bedriften.

Under slike prosesser har han vært løsningsorientert og viste god innsikt i egen styrker, begrensinger og det riktig tidspunktet for å innhente råd fra ledelse eller andre tekniker.

 

Han har alltid møtt opp i tide, arbeidet dedikert og dermed virket motiverende fro arbeidsmiljøet.

Benny Adelved

CEO & FounderFastlegeportalen AS (Samnet)