Pre Loader

Planlegging og kartlegging

Planlegging og kartlegging

God planlegging = gode resultater

Som i de aller fleste prosjekter så blir resultatet bedre jo bedre du er til å planlegge. Alle prosjekter må etablere en plan for hvordan prosjektet skal gjennomføres.

Når jeg skal planlegge prosjektet tar jeg utgangspunktet i prosjektmålene, deretter begynner jeg med å identifisere hva som skal leveres. Det er viktig å ta hensyn til at man planlegger for noe fremover i tid og fremtiden.

Jeg har planlagt og kartlagt store prosjekter. I tillegg ledet migrering prosesser i store offentlig og private sektorer innen jernbaneinfrastrukturforetaket, transport og helseforetak.